lychee: Kırık Link Kalmasın

CI entegrasyonu yapabileceğiniz, Markdown ve HTML'de link kontrolü yapan bir araç

lychee: Kırık Link Kalmasın

Bu yazımda kısaca kişisel web sitemde de kullandığım bir araçtan bahsetmek istiyorum: lychee. (Ayrıca bakınız: Liçi meyvesi)

lychee, Rust dilinde yazılmış bir araç. Temel işlevi Markdown, HTML gibi dosyaları tarayarak, olası "kırılmış" ya da "ölmüş" linkleri yani bağlantıları bulmak.

Lychee isminde bir de bir fotoğraf yönetim yazılımı bulunuyor, bunun ile karıştırmayın. Şu an incelediğimiz aracın adının tüm harfleri küçük.

Neden kullanıyorum?

Seyrek de olsa 2011 yılından beri yazdığım yazılar var. Bu yazıların içerisinde başka sitelere bağlantılar oluyor. Bir okuyucu olarak gezindiğim sitelerdeki linklerin olmayan sayfalara gitmesi benim için hoş bir deneyim olmuyor. Kendi yazılarımdaki kırık linkleri de otomatik bir şekilde bulabilmek adına Github Actions ile bu aracı kullanıyorum.

lychee'yi bilgisayarınıza çeşitli yollarla kurabilirsiniz, sitesinde anlatılıyor. En pratik kullanım ise bence Docker kullanmak, hele bir de Windows üzerinde çalışıyorsanız. Komut satırından çalışan bu araç, bir komut satırı uygulamasına göre renkli ve hoş görünüşlü çıktılar da üretiyor.

Şunun tatlılığına bir bak abisi!

Kendi sayfasındaki dokümantasyonu oldukça iyi, o yüzden ben biraz kendi kullanımımdan bahsedeceğim.

Yazılımı çağırırken komut satırı argümanları ile veya bir TOML formatındaki konfigürasyon dosyası ile (oldukça fazla) çeşitli ayarlar geçirmek mümkün. Varsayılan olarak lychee.toml isimli bir dosyayı okuyor. Kişisel sitemde kullandığım TOML dosyasına buradan erişebilirsiniz.

Ben Markdown dosyaları üzerinde bu aracı çalıştırıyorum. Benim gibi statik bir web sitesi üreteci kullanıyorsanız (bu site Jekyll ile üretiliyor, en azından bu yazının yazıldığı zaman) oluşturulan HTML dosyaları üzerinde de lychee'yi çalıştırabilirsiniz. Bu sayede hem Markdown'dan verdiğiniz linkleri hem de üretecin ürettiği ve ağırlıklı site içi navigasyon linklerini de test edebiliriz. Kendi durumumda Markdown dosyalarında kontrol ettirmeyi yeterli gördüm. Markdown içerisinde verilmiş göreceli (relative) bağlantı ve görsel gösterme kısımlarını da kontrol ettiğini gözlemledim.

Konfigürasyon dosyasında veya komut satırı argümanlarında çeşitli seçenekler geçirirken glob kullanabiliyoruz, ** gibi karakterler, ama alışkın olduğumuz Bash stilinden sanıyorum biraz farklı davranıyor. Bu yüzden aracın dokümantasyonuna bakmakta fayda var.

lychee, elbette bu işi yapan tek araç değil. Kendi sitesinde de diğer araçlarla yapılmış detaylı bir karşılaştırma tablosu var. Mesela zamanında Jekyll ile beraber kullandığım html-proofer diye bir araç daha var. Bu araç Ruby temelli ve HTML üzerinde çalışıyordu. Hatırladığım kadarıyla lychee'den daha yavaştı. Böyle birçok araç bulabilirsiniz.

Docker

lychee Docker ile çok pratik bir şekilde çalıştırılabilir. Kendi sitem için:

docker run --init --rm -it -v ${PWD}:/input lycheeverse/lychee -c /input/lychee.toml --exclude-path /input/vendor "/input/**/*.md"

ifadesi yeterli oluyor örneğin. Bu kullanımda Windows üzerinde de rahatlıkla çalıştırılabiliyor.

CI

lychee kolaylıkla CI pipeline'larına entegre olabiliyor. İlk olarak Gitlab ile başlayalım

Gitlab CI

lychee:
 image:
  name: lycheeverse/lychee
  entrypoint: [""]
 needs: []
 before_script:
  - lychee --version
 script:
  - lychee -c lychee.toml "./docs/**/*.md"

Gitlab CI ile tipik olarak bu şekilde kullanılabilir. Dikkat ederseniz burada ENTRYPOINT i override ediyorum ve sanki terminal üzerinden kullanıyorum gibi bir script hazırlıyorum. Bu bana daha kolay geldi, varsayılan olarak ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/lychee"] tanımlanmış durumda.

Github Actions

Bu web sitesinde Github Actions ile kullanıyorum. İlgili workflow'ların çıktılarına buradan bakabilirsiniz.

Kullandığım konfigürasyon da şu şekilde (şimdilik):

# Ref: https://github.com/lycheeverse/lychee-action
# Ref: https://github.com/selfhostedshow/wiki/blob/master/.github/workflows/brokenLinks.yml
name: Check markdown links

on:
 schedule:
  # UTC Time, At 15:00 on day-of-month 1.
  - cron: "0 15 1 * *"
 workflow_dispatch:
 repository_dispatch:

jobs:
 linkChecker:
  permissions:
   issues: write
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v3

   - name: Link Checker
    uses: lycheeverse/lychee-action@v1.8.0
    with:
     args: --verbose './**/*.md'

   - name: Create Issue From File
    if: env.lychee_exit_code != 0
    uses: peter-evans/create-issue-from-file@v4
    with:
     title: Link Checker Report
     content-filepath: ./lychee/out.md
     labels: report, automated issue, broken-link
     assignees: alperyazar

Güncelini buradan kontrol etmekte fayda var. Burada lychee-action ile beraber create-issue-from-file ı da kullanıyorum. Böylece lychee kırık linkler bulduğu zaman bana bir issue da açmış oluyor. Uygun bir zamanda ben de bunları düzeltiyorum.

Tüm linklerin her merge öncesi kontrol edilmesi hem gereksiz hem de uzun süren bir iş olduğu için (alternatif olarak o merge ile eklenen yeni linklerin kontrol edilmesi yapılabilir ama o da ayrı bir iş) ben periyodik bir kontrol yapıyorum. Güncel durumda ayda 1 link kontrolü Github Actions tarafından yapılıyor ve bir sorun olursa bana issue açılıyor. Kendi sitem için bu sıklık ve otomasyon yeterli.

Sitemin reposunda otomatik olarak açılmış bir issue: Link

Son Sözler

Rust dilinde olduğundan mıdır nedir bilmem 😝 lychee oldukça hızlı çalışıyor ve birçok değiştirilebilir ayara da sahip. Docker imajı sayesinde de lokalde ya da CI'da kolaylıkla kullanılabiliyor. Ek olarak doğrudan Github Actions'ta da yer alması işimizi kolaylaştırıyor. Komut satırına da renkli ve tatlı çıktılar üretiyor. Şimdilik severek kullanıyorum.

lychee belirttiğim gibi Markdown dosyaları içerisinde verilmiş göreceli (relative) sayfa (diğer Markdown dosyalarına) bağlantılarını ve görselleri (![]() formundakiler) kontrol ediyor. Bu kısım, Markdown dosyalarını "sade" bir şekilde kullanıyorsanız yani bir başka araç ile HTML çıktılar üretmiyorsanız da faydalı olabilir, mesela Markdown dosyalarını doğrudan Github, Gitlab ya da VS Code ile görüntülüyorsanız. Bu gibi durumlardaki iç bağlantı hatalarını da bulmanıza yardımcı olacaktır. Ama Markdown dosyalarınızı, bir derleme işlemine sokuyorsanız kullandığınız araç bu tarz iç bağlantılardaki hataları yakalayabilir, örneğin Sphinx bunu yapabiliyor.

Sizce nasıl? Görüşlerinizi yorum yaparak iletebilirsiniz…